Nová Kalvária je projekt, ktorý spočíva v realizovaní nadstavieb na sídlisku v Nitre pod Kalváriou. Za realizovanie nových bytov v nadstavbe ponúkame vlastníkom kompletnú rekonštrukciu ich starého bytového domu. V projekte „Nová kalvária“ sa snažíme v spolupráci s mestom riešiť nadstavby komplexne t.z. dodržiavať pravidlá, ktoré nám určí mesto a podieľať sa na ich určení tak, aby realizovanie nadstavieb v tejto lokalite prebiehalo komplexne a riešil sa aj okolitý stav (oddych, poriadok, príslušenstvo, ihriská). V neposlednom rade treba reálne a komplexne riešiť aj otázku statickej dopravy, nie len tak aby bolo vydané povolenie na stavbu, ale tak aby bolo riešené s ohľadom na perspektívu realizovania ďalších nadstavieb. Projekt má tendenciu začať nový druh plánovanej revitalizácie starého sídliska, s tým, že už teraz sa pokúšame určiť jeho budúcu novú tvár s prihliadnutím na zachovanie momentálneho kľudného, zeleného bývania v tejto veľmi peknej lokalite. Prvý dom na Benického ulici by sme chceli začať realizovať v roku 2009. Už máme vydané územné rozhodnutie a ideme na vybavovanie stavebného povolenia.

Zabezpečuje:
IMC real s.r.o.