O projekte Kolísky

(Projekt je momentálne pozastavený. Niektorí z predávajúcich vyhnali ceny príliš vysoko a vzhľadom na prebiehajúcu situáciu na trhu v projekte ďalej nepokračujeme.)

Kolísky alebo Kolébky je oblasť Rače, v ktorej naša spoločnosť už dlhší čas pripravuje projekt výstavby súboru rodinných domov. Momentálne je projekt v štádiu výkupu a sú otvorené možnosti pre malých investorov, ktorý by si chceli kúpiť jednu z parciel na rodinné domy. V budúcnosti by tak mala vzniknúť súkromná ulica s krásnym výhľadom a v tichom prostredí

1.Poloha
Pozemky nachádzajúce sa v miernom svahu, ale na vinohradníckych terasách čo umožňuje dvojúrovňové projekty rodinných domov. Na strednej terase je navrhnutá cesta, z ktorej budú prístupy na jednotlivé pozemky. Spomínané terasové riešenie zaručuje súkromie pre každý pozemok a spolu s krásnym výhľadom a tichým prostredím toto územie predurčujú na vybudovanie súkromnej lokality so súborom rodinných domov a spoločnej súkromnej cesty. V blízkom okolí tejto lokality sa nachádzajú len nové rodinné domy s novou cestou, čo tiež dáva záruku ustálenému rozvoju tohoto územia.

2. Investícia

V uvedenej lokalite plánuje mestská časť zmeniť doterajšiu funkciu pozemkov na územie pre individuálnu bytovú zástavbu. V časti hlavného mesta akou je Rača nie je predpoklad stagnácie, alebo dokonca zníženia ceny pozemkov. Vzhľadom na to, že Bratislava sa stáva európskym mestom v pravom zmysle slova, pozemky takéhoto druhu budu stále žiadané a budú predstavovať výbornú dlhodobú čí krátkodobú investíciu. V tomto prípade môžeme dlhodobo predpokladať, že dopyt sa bude neúmerne zväčšovať oproti ponuke, pretože nie je možné bratislavský kataster rozšíriť, ale popri tom ľudí v Bratislave stále pribúda.

3. Cena

Kúpou tohoto územia t.z. jeho scelením a rozparcelovaním cena za m2 bude z časového hľadiska už len vyššia. Neposledným faktorom, ktorý cenu výrazne ovplyvní je schválenie vôle mestskej časti, ktorá uvedené územie navrhla na zmenu funkcie. Táto skutočnosť zvýši cenu pozemkov výrazne a za krátky čas.

ZABEZPEČUJE:
IMC – Richard Tomas
KOLÍSKY INVEST s.r.o.