IMC real s.r.o.

Pri Šajbách 32
831 06 Bratislava
IČO: 44 325 266
DIČ: 202 266 3852

Zapísaná dňa 12.08.2008 v Obchodnom registri, oddiel: Sro vo vložke 53912/B

Mobil: 0902 44 88 44
E-mail: tomas@imcreal.sk

Richard Tomáš – IMC
Pri Šajbách 32
831 06 Bratislava
IČO: 34 462 406
DIČ: 102 503 7343

Zapísaná do živnostenského registra 01.08.1996

Mobil: 0902 448 844
E-mail: imcreal@imcreal.sk


 


Vydaveľstvo Zelený Štvorec

(v spolupráci s Nadáciou Zelený Štvorec)

divízia IMC real s.r.o.

Pri Šajbách 32
931 06 Bratislava
IČO: 44 325 266
DIČ: 202 266 3852

Zapísaná dňa 12.08.2008 v Obchodnom registri, oddiel Sro vo vložke 53912/B

Mobil: 0911 555 400
E-mail: imcreal@imcreal.sk
Web: www.zelenystvorec.sk

Caffe Zelený Štvorec spol. s r.o.

 

Karpatské nám 10
83106 Bratislava
IČO: 50 134 256
DIČ: 2120275608

Mobil: 0911 555 400
Tel.č. 02/44632 068
Fax: 02/44 632 068
E-mail: caffe@zelenystvorec.sk
Web: www.zelenystvorec.sk, www.domacakuchyna.eu