Naše služby

Pri predaji sa snažíme maximálne odbremeniť predávajúceho od všetkých starostí spojených s prevodom nehnuteľnosti a zároveň odbúrať stres z možného podvodu. Naše služby zahŕňajú:

  • Stanovenie trhovej ceny – poradíme predávajúcemu výšku predajnej ceny tak, aby sme optimalizovali predaj podľa jeho priorít – rýchlosť predaja prípadne max trhová cena.
  • Zdokumentujeme nehnuteľnosť t. z.- právny stav, nákres, digitálne foto, video, prípadne počítačové riešenie možnej prestavby a využitia objektu, všetko preto, aby sme záujemcovi poskytli čo najviac informácii.
  • Nehnuteľnosť ponúkame prostredníctvom tlačových médií, internetu, vlastnej databázy záujemcov prípadne ďalšie možnosti ako sú reklamné tabule a iné druhy kampane.
  • Pri realizácii predaja zabezpečíme všetky potrebné právne služby (zmluvy, znalecké posudky, návrh na vklad, geometrický plán a ďalšie)

Nadštandardné služby obsahujú vyplatenie nedoplatkov na obecný a iných bytoch, exekúcie, hypotéky a ináč zaťažené nehnuteľnosti, vysporiadanie majetkových vzťahov ako sú reálne deľby spoluvlastníctva, vyplatenie spoluvlastníckych podielov a pod.

Za všetky tieto služby si účtujem vopred individuálne dohodnutú províziu, ktorá je splatná v deň keď je obchod k spokojnosti uzavretý pre všetky zmluvné strany.