Chemická novinky

NA STAVBE SA UDIALO:

2009
Dva byty v nadstavbe sa uvoľnili, nájdete ich v sekcií predaj na našej stránke.

September – November 2008
Na stavbe dokončujeme detaily a podpisujú sa zmluvy o prevode vlastníctva bytu. Noví vlastníci postupne dokončujú a obsadzujú svoje nové byty. Pre nedostatok financií dva byty zostávajú voľné a my ich dávame do ponuky.

August 2008
Kolaudačné rozhodnutie je na svete. Byty boli rozhodnutím katastrálneho úradu zapísané na katastri. Na stavbe sa dokončujú posledné kozmetické úpravy a zistené nedostatky. Blíži sa termín odovzdávania bytov svojim novým vlastníkom

30.jún 2008
Väčšina z našich síl sa presídlila do interiéru a začal sa tak boj s časom. Môžeme konštatovať, že to je boj ťažký. Kolaudácia sa blíži t.z. byty už dostávajú konkrétnu podobu. Sú postavené priečky, robia sa omietky podlahy, sádrokartón v priebehu prvého júlového týždňa budú nainštalované všetky okná v nových vikieroch.
Náš kolega vo veľmi nebezpečnej situácii testuje schodisko, na ktorom ešte nie sú schodnice. Verme, že to v zdraví dožije až do úspešného konca. Mimochodom KONIEC – pre všetkých máme pripravené malé prekvapenie pri dokončení a odovzdaní stavby!!!

07.máj 2008
Stavba pokračuje z jednej strany je už bytový dom namaľovaný, sú osadené nové okná v spoločných priestoroch, aj v bytoch, nové brány. Bolo prebúrané a dostavané schodisko na nové poschodie. Týmto si obyvatelia domu prežili najhoršiu časť stavebných prác. Naši kolegovia s radosťou pokračujú v práci.

Marec 2008
Stavba plánovane spomalila, pretože sa dokončujú projektové práce týkajúce sa zmeny počtu bytov. Nové projekty vyžadovali nové riešenia, možeme však konštatovať, že všetky zmeny viedli k lepšiemu tak pre budúcich vlastníkov ako aj pre doterajších obyvateľov domu.

08.február 2008
Stavba pokročila, bytový dom je už skoro celý zateplený, začalis sa stavať priečky. Po prepočtoch sa rozhodlo o nových cenách väčšie byty (75m2) sa budú predávať za 40.000,-Sk / m2 bez DPH a pri menších (66 m2) zostáva cena 39.000,- Sk / m2 bez DPH. Bezproblémový postup stavebných prác vyčaril úsmev na tvári nášho sprievodcu po stavenisku.