Fándlyho novinky

August 2008
Je podpísaná zmluva o nadstavbe na bytovom dome na Fándlyho ulici v Seredi. Spracuváva sa architektúra a stratégia.

Jeseň – Zima 2008
Zvolili sa cesta lacných bytov. Náš najdrahší byt bude v rovnakej cene ako v Seredi môžete kúpiť najlacnejšií. „Kde iní začínajú my končíme“. Pripravujú sa podklady na vydanie územného rozhodnutia.

2009
Očakávame vydanie územného rozhodnutia.

Marec 2009
Na našej stránke prvý krát zverejňujeme nové byty, ktoré vzniknú a ich ceny. Môžete ich nájsť v našej ponuke. Sekcia „predaj“.

Marec 2009 – rozhodnutie
Bolo vydané územné rozhodnutie, teraz bude nasledovať žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

November 2009 – stavebné povolenie
Stavebné povolenie je vydané a právolatné.
Partner projektu, ktorý s nami podpísal zmluvu a pre ktorého sme spracovávali a vybavovali kompletnú prípravu a organizáciu (marketing, architektúru, inžiniering) sa dostal do ťažkostí a neplní si svoje povinnosti voči našej spoločnosti. Čakáme na vyriešenie interných vzťahov, aby naša spoločnosť zbytočne neinvestovala ďalšie prostriedky. O situácií Vás budeme informovať.

LETO 2010
Napriek jednaniam s právny zástupcom spoločnosti-investor stále nemá záujme urovnať vzťahy s našou spoločnosťou a preto sa IMC real s.r.o. dištancuje od všetkých aktivít spojených so spoločnosťou CELOSTAV s.r.o. Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým, ktorým boli spôsobené akékoľvek nepríjemnosti.